Opakovanie učiva

Prípravný ročník

opakovanie  nôt,rytmus

video

1.ročník

opakovanie noty s bodkou,ligatúra,pomlčky

video

2.ročník

opkovanie,hodnoty,nôt,pomlčky

video

3 .ročník

opakovanie rytmus,tak

video

5.ročník

opakovanie dejiny hudby-klasicizmus-L.van Beethoven

video

6.ročník

opakovanie -zistenie toniny podľa predznamenania

video

Koncoročný ONLINE koncert

Koncoročný ONLINE koncert

Milí priatelia,
pomaly sa blíži záver roka. Čas, kedy sme predošlé roky už len dolaďovali to, na čom sme počas roka usilovne pracovali, pripravovali sme sa na predstavenia a koncerty.
Tento rok je však iný, museli sme vymeniť v mnohých aspektoch nenahraditeľný osobný kontakt za online spôsob výučby.
O to viac sme tento rok hrdý na našich žiakov, že to zvládli, na našich pedagógov za prispôsobenie výučby a motiváciu a v neposlednom rade patrí veľké ĎAKUJEME RODIČOM. Aj vďaka vám si môžme povedať „zvládli sme to“
A taktiež vďaka vám všetkým môžme dať do pozornosti náš prvý online koncertný týždeň, počas ktorého každý deň budeme uverejňovať videá našich žiakov, ktorý aj počas posledných mesiacov usilovne pracovali na našej FB stránke Adamante,

Náš koncertný týždeň otvoria naši „najmenší“ žiaci. Žiaci prípravných ročníkov. Môžete sa tešiť na našich malých klaviristov a spevákov, ktorý sa v septembri len začali spoznávať s hrou na klavíri, či s ovládaním hlasu.
Dúfame, že budete „zdieľať koncertnú atmosféru s nami..“