Samba

4. ročník

Tentokrát sa zameriame na správne vykonávanie sambového kroku. Pozrite si kroky bližšie od času 03:10. Skúste vycvičiť svoj sambový krok tak, aby bol technicky správne a podobný tomu na videu. Ďalej tam uvidíte kroky, ktoré sa takisto vyskytujú v našom tanci. Skúste si aj tie vycvičiť a pridajte najmä prácu bokov 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=HzNoQNOqCX0

Tak smelo do toho!