Cvičenie nepozná karanténu

  1. Odporúča sa cvičiť minimálne 2 hodiny denne.
  2. Pri cvičení odporúčam použiť metronom na kontrolu správneho rytmu.
  3. Počas karantény nacvičiť aspoň jednu skladbu + stupnice.
  4. Klaviristi umývať si ruky a dezinfikovať klavír pred každým cvičením.
  5. Hra spamäti je úplnou samozrejmosťou.
  6. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte svojho pedagóga.
  7. Prajem Vám počas tejto karantény veľa síl do cvičenia, veľa pozitívnej energie a pamätajte že hudba je všade okolo nás a spríjemňuje nám náš život.