Dnes maľujeme perspektívu

Je to zobrazenie priestoru na ploche. Chceme vytvoriť dojem 3d na 2d ploche. Dá sa to viacerými spôsobmi. Zmenšovanie veľkých tvarov smerom dozadu.Zbiehanie čiar, ako keď sa dívame na koľajnice a máme pocit, že sa v diaľke spoja.Farbou-teplé farby(červená, oranžová, žltá) sa nám javia bližšie a studené farby(modrá, zelená, fialová) utekajú dozadu.
Farbou, ktorá postupne do diaľky bledne. Skúsime si blednutie farieb.