Domáca úloha 11.5

Vypracovanie do 18.5.2020

Prípravný ročník

pieseň Kohútik Jarabý , prvý riadok skladbičky nech deti prepíšu do notových zošitov.

Kohútik Jarabý

Notový materiál bol zaslaný na email rodičov.

1 ročník

Do notových zošitov vypísať cele tóny a pól tóny od týchto základných tónov-c,d,e,f,g,a,h

2 ročník

Do notový zošitov správne prepísať pieseň, Čierne oči

Notový materiál bol zaslaný na email rodičov.

3 ročník

Enharmonicky zameniť tóny -c,d,e,f,g,a,h . Na všetky možné pozície.

5 ročník

Po hudobnej,formovej stránke vyysvetliť pojmy -symfonia,koncert,omša.Ku každemu „pojmu“ priradiť jedného skladateľa a dielo.

6 ročník

Vypísať stupnice aj s predznamenaním z kvintového a kvartového kruhu.