Domáca úloha 25.5.

Vypracovanie do 1.6.

Prípravný ročník

Vypísať do dvoch  stĺpcov hudobné a nehudobné zvuky.(min.po 6 )

1.ročník

Napísať do notového zošita dve krátke rytmické cvičenia-1-rytm.cvičenie na 4 takty v 4/4 takte s použitím noty s bodkou,2-opísať prvé cvičenie ,ale treba zameniť použité noty s bodkou za pomlčky.

2 ročník

Napísať do notového zošita dve krátke rytmické cvičenia-1-rytm.cvičenie na 4 takty v 4/8 takte s použitím noty s bodkou,2-opísať prvé cvičenie ,ale treba zameniť použité noty s bodkou za pomlčky.

3.ročník

Napísať stupnice as mol-prirodzená, fis mol -harmonická,c mol-melodická

5.ročník

Napísať durovú stupnicu s piatimi krížikmi a jej paralelnú molovú, harmonickú stupnicu.

6.ročník

Napísať durovú stupnicu so siedmimi krížikmi a jej paralelnú molovú, melodickú stupnicu.