Domáca úloha 27.4.

Vypracovanie do 4.5.2020

Prípravný ročník

—————————

1.ročník

Do notového zošita napísať rytmické cvičenie v 4/4 takte s použitím noty s bodkou.Rytmické cvičenie by malo mať minimálne 4 takty.

—————————

2 ročník

Napísať do notového zošita dve stupnice a to stupicu B dur  a jej paralelnú molovú stupnicu ,prirodzenú.

—————————-

3 ročník

Do notového zošita napísať rytmické cvičenie v 4/4 takte s použitím trioly a noty s bodkou.Rytmické cvičenie by malo mať minimálne 4 takty.

—————————

5 ročník

Do notového zošita zapísať tieto akordy-mol od tonu D, Dur od G, mol od A, dur od B, zmenšený od C, zväčšený od F.

—————————

6 ročník

Do notového zošita zapísať tieto akordy-zmenšený od tonu CIS, zväčšený od AS, zv. od FIS, zm. od H, zm od E,  zv. od C .