Domáca úloha 4.5.

Vypracovanie do 11.5.2020

Prípravný ročník

Napísať do notového zošita 1.riadok husľový kľúč ,1.riadok basový kľúč.

1.ročník

Napísať do notového zošita kvintakordy stupníc F dur , d mol, C dur, a mol, G dur , e mol.

2.ročník

Napísať do notového zošita stupnicu C dur,na každom jej stupni vytvoriť veľku terciu.

3.ročník

Napísať do notového zošita stupnicu cis mol harmonickú a melodickú.

5.ročník

Napísať do notového zošita napísať Lydickú stupnicu od tonu C.

Vymenovať skladateľov renesancie a baroka.

6.ročník

Napísať do notového zošita stupnicu Lydickú od tonu C , Mixolydickú od tonu A.