Domáca úloha 8.6.

Vypracovanie do 15.6.

Prípravný ročník

pracovný list

1.ročník

pracovný list

2.ročník

pracovný zošit strana 59

3.ročník

pracovný zošit strana 77

5. ročník

pracovný zošit strana 72,kvíz č.1

6.ročník

pracovný zošit strana 19 cvičenie 18