Domáca úloha 1.6.

Vypracovanie do 8.6.

Prípravný ročník

pracovný list

1.ročník

Napísať durovú stupnicu s jedným krížikom a jej paralelnu molovú stupnicu.

2.ročník

Napísať kvintakord a jeho obraty stupníc C dur,D dur,F dur,B dur.

3.ročník

Pracovný list-intervaly

5.ročník

pracovný list-určenie toniny

6.ročník

pracovný list-určenie toniny