Domáce úlohy 20.4.

Prosím o vypracovanie do 27.4.

1 ročník-pracovný zošit strana 32

2 ročník-pracovný zošit strana 60

3 ročník -pracovný zošit strana 56

5 ročník -pracovný zošit strana 23

6 ročník -pracovný zošit strana 22,úloha 23