Domáce úlohy HN. 6.4.

Úlohy prosím vypracovať do 20.4.

Prípravný ročník

Napísať do notového zošita tieto tony: v husľovom kľúči-f1,a1,c2,g1,c1,d1,h1 .V basovom kľúči -malé c,malé g c1,malé a, malé e,malé f .

Napísať a pomenovať pomlčky ,ktoré poznáme.

1.ročník

Napísať do notového zošita,akú funkciu má v notovom zápise béčko a krížik.

Napísať kvintakordy C dur,G dur,F dur.

Vymenovať stupnice s predznamenaním do dvoch krížikov a stupnice s predznamenaním do dvoch béčok.

2. ročník

Napísať do notového zošita,aké druhy zborov poznáme a ako delíme dychové nástroje.

Napísať stupnice As dur + kvintakord a jeho obraty. A stupnicu f mol -melodickú.

3.ročník

Napísať do notového zošita intervaly: základný ton e v.3 , zákl.ton f m.3 , zákl.ton h v.7 , zákl.ton c č.4 , zákl.ton d č.5, zákl.ton h m.2

Napísať kvintakordy C dur,G dur,D dur,A dur,E dur

Definuj ako rozdeľujeme dychové nástroje.

5.ročník

Pracovný zošit strana 25.

Vypísať skladateľov v období romantizmu.

6.ročník

Pracovný zošit strana 20 zopakovať !

Strana 21 cvičenie 20-úlohy

Vypísať skladateľov  v období romantizmu.