Hudobná náuka

Oznam

Ako už mnohí viete naša škola v týchto dňoch prechádza na online výučbu.
Kedže Hudobná náuka je kolektívny predmet,online výučbu je zložité, nielen organizovať,ale aj následne vykonávať.
Rozhodli sme sa však naďalej pokračovať vo výučbe a to formou vypracovávania úloh a domácej výučby.
V prílohe vám zasielam pre zopakovanie, noty v husľovom a basovom kľúči a taktiež základné rytmické členenie.
Pracovný list  vás poprosím vypracovaný poslať na email bihary.m@adamante.sk. Ak nemáte doma skener, stačí použiť mobil a poslať fotografiu.
Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.
Mária Bihary

Príloha

Úloha

V príklade treba doplniť názvy nôt.

Vypracovanú úlohu vás poprosím poslať na môj email bihary.m@adamante.sk .
Ak nemáte doma skener, stačí použiť mobil a poslať fotografiu.

Príklad

HN 1 roc.Du.16.3.