Hudobný odbor - klavír a spev

V Hudobnom odbore prijímame žiakov od 6 rokov. U nás sa vyučuje odbor hra na klavíri a spev. S tým je pravdaže spojená aj hudobná náuka. Ktorá je neoddeliteľnou súčasťou kompletného hudobného vzdelania na danej úrovni. A bez tohto predmetu by príprava malých klaviristov a spevákov nebola úplná.
Po skončení štúdia na našej škole sú žiaci plne pripravený na absolvovanie prijímacích skúšok na konzervatórium.