Kondičné cvičenia 4. a 5. ročník

Dnes si spolu aktívne potrénujeme flexibilitu a silu potrebnú na skoky.

Kondičné cviky z videa opakovať minimálne 10x na každú stranu. Pri konci videa sú ukázané náročnejšie skoky, ktoré sme my ešte na hodine neskúšali. Ak máš chuť, odhodlanie a priestor vyskúšať tie zložitejšie skoky z tohoto videa, prosím s maximálnou opatrnosťou a až po poriadnom rozcvičení každučkého svalu na tele.

Poprosím poslať krátke videjko v skoku alebo v špagáte či už na zemi alebo v stoji (v tzv. „I-čku“) na môj email andelova@adamante.sk.