online hodina

online hodina pokračuje 11.6. 14-30

Téma je Nazjedenie.

Pokúsime sa parafrázovať Arcimbolda a vytvoríme si hlavu z jedla.

pripravte si:

rôzne zeleniny a ovocie a aj obrázky zeleniny a ovocia (v knihe, časopise…)

A3 výkres

ceruzku a mastný pastel(voskovky), farbičky…