online hodina

štvrtkok 28.5. 14.30 sa pripájame na tému Vlny-Ozveny.

pripravíme si:

výkres A3

vodové farby( tempery, akryl)

štetec

voda

tenká fixa (modrá , čierna)