Pre naše drobčence 2

Pripravili sme si pre vás ďalšiu slovenskú ľudovú pieseň a riekanku.  Naďalej prosíme rodičov o spoluprácu s predčítaním textu a s predspievaním piesne. 🙂

Pre tento týždeň sme si pripravili pieseň s názvom Zahrajte mi muzikanti.

Riekanka:
Sedí líška pod dubom,
má píšťalku aj bubon.
Do píšťalky dúcha,
na bubienok búcha.