Pre naše drobčence 3

Pripravili sme si pre vás ďalšiu slovenskú ľudovú pieseň a riekanku.  Naďalej prosíme rodičov o spoluprácu s predčítaním textu a s predspievaním piesne. 🙂

Pre tento týždeň sme si pripravili pieseň s názvom Na zelenej lúke. Deti na túto pieseň môžu hopkať ako zajko voľne po priestore alebo môžu na mieste prepletať nôžkami a následne hopkať voľne po priestore.

Vyčítanka:
Hojda, hojda, hojda, spadla mačka z pôjda,
spadla na koláče teraz v kúte plače.
Hojda, hojda, hojda, Lenka sa nám hojdá,
opica má chvost a už bolo dosť.