Kalendár udalostí 

24.-26.
Jún2024
TalentovkyPodľa rozpisu https://adamante.sk/talentovky/
Tešíme sa na vás
15:00 – 17:30SZUŠ Adamante
SZUŠ Adamante