O nás

Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) je zaradená do siete škôl  na základe rozhodnutia MŠ SR od 11.2.2004. Svoj prvý školský rok zahájila 1.septembra 2004. Je prvou svojho druhu v mestskej časti Bratislava Vrakuňa a Podunajské Biskupice a svojou ponukou nepovinných predmetov aj jedinou v Bratislave.

Pre koho tu sme

Štúdium na tejto škole je určené pre deti vo veku od 4 do 18 rokov.

Čo poskytujeme

Škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania podľa  platných učebných osnov schválených MŠ SR.

Náš cieľ

Vychovávať budúcich amatérskych, poloprofesionálnych umelcov a zároveň pripravovať výnimočne nadaných žiakov pre úspešné zvládnutie talentových skúšok na stredné a vysoké školy, konzervatóriá, VŠMU, VŠVU.

Jedinečnosť

Jedinečné výhody, aby ste boli čo najlepší

Ako jediná Základná umelecká škola v Bratislave ukončuje štúdium na konci školského roka záverečnými skúškami všetkých ročníkov od 1. ročníka základného štúdia. V rámci týchto skúšok sú žiaci objektívne hodnotení viacčlennou komisiou zloženou z vyučujúcich pedagógov a hostí.

Sme tím tvorivých ľudí pre ktorých je umenie poslaním

Jana Némethová

Mgr. art. Jana Némethová

riaditeľka školy a pedagóg tanečného odboru

Martina Andelová

Mgr. art.
Martina Škantárová

pedagóg tanečného odboru

Natália Šeboková

Natália Šeboková

pedagóg tanečného odboru

Kristína Krúdyová

Kristína Krúdyov´´a, Dis. art.

pedagóg tanečného odboru

Jana Gavačová

Mgr. art.
Jana Gavačová

pedagóg hudobného
a LDO odboru

Mária Bihary

Mária Bihary,
Dis. art.

pedagóg hudobného odboru

Ľubomír Škantár

Mgr. art.
Ľubomír Škantár

pedagóg hudobného odboru

Tomáš Molčan

Mgr. art.
Tomáš Molčan

pedagóg hudobného odboru

Andrej Hraško

Mgr.
Andrej Hraško

pedagóg hudobného odboru

Klára Mockovčiaková

Klára Mockovčiaková,
Dis. art.

pedagóg hudobného odboru

Mgr. Stanislava Cvancigerová

pedagóg hudobného odboru

Barbora Molnárová

Mgr. art.
Barbora Molnárová

pedagóg výtvarného odboru

Romana Šeboková

Romana Šeboková

tajomníčka školy

Naša škola v číslach

Za pôsobenia od roku 2004 sa žiaci našej školy zúčastnili mnohých tanečných festivalov a súťaží ako napríklad
„Beat Forum“ Gbely, „My dance“ Myjava, „Pohyb bez bariér“, „Senecká dúha“.

20

rokov
pôsobenia školy

53

tanečných a hudobných súťaží absolvovaných v rámci SR

66

súťažných ocenení

25

prvých miest

Máte ďalšie otázky

Neváhajte, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára alebo nám jednoducho zavolajte.