Talentové
prijímacie
pohovory

na školský rok 2022/2023

Termíny a informácie

Tanečný odbor

Tanečný odbor

5. septembra 2022

15:15 – 10 a viac ročné deti
16:15 – 8. / 9. ročné deti
17:15 – 5. / 6. ročné deti (predškoláci – deti posledný rok v škôlke)

6. septembra 2022

15:15 – 7. ročné deti (2.roč. ZŠ)
16:15 – 6. ročné deti (1.roč. ZŠ)
17:15 – 4. ročné deti (dovŕšený vek k 1. septembru)

pozn. – deti si v skupinách prislúchajúceho veku zatancujú, a možno aj niečo nové naučia 🙂 deti prídu v jednoduchom oblečení (legíny, tričko, ponožky), tak aby pedagóg mohol overiť predpoklady na tanec (dispozície, stavba tela –odhalenie disproporcií, ploché nôžky, držanie tela, stavba chrbtice a pod.)

Literárno-dramatický odbor

Výtvarný odbor

Hudobný odbor klavír, spev

5. – 6. septembra 2022 od 15:15 do 17:30 žiaci vo veku od 6 rokov

Tešíme sa na vás 🙂

Začnite svoj umelecký príbeh

Deti prijímame na našu školu na základe talentovej skúšky.
Ideálne, keď sa nám dieťa prihlási od prvého ročníka, ale vieme nadaných záujemcov zaradiť aj do vyšších tried.

Máte ďalšie otázky

Neváhajte, kontaktujte nás pomocou emailu alebo nám jednoducho zavolajte.