Dôležité Info !!!

Vyučovanie v skupinových odboroch 

Tanečný odbor

Výtvarný odbor

Literárno-dramatický odbor

Hudobná náuka

BUDE od 12.10.2020 prebiehať DIŠTANČNOU formou

prostredníctvom aplikácie TEAMS.

V prípade že máte technický problém s prihlásením prosíme vás kontaktujte nás

e-mailom na : info@adamante.sk alebo telefonicky na: 0915-837792

Najbližšie udalosti

Nie sú žiadne nadchádzajúce udalosti v tomto momente.