O nás

Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) je zaradená do siete škôl  na základe rozhodnutia MŠ SR od 11.2.2004. Svoj prvý školský rok zahájila 1.septembra 2004. Je prvou svojho druhu v mestskej časti Bratislava Vrakuňa a  Podunajské Biskupice a  svojou ponukou nepovinných predmetov aj jedinou v Bratislave. 
 
Štúdium na tejto škole je určené deťom vo veku od 5 do 18 rokov, v rámci štúdia pre dospelých i pre študentov vysokých škôl. Štúdium je možné v troch študijných odboroch: 
  • Tanečný odbor  
  • Výtvarný odbor 
  • Literárno-dramatický odbor 
  • Hudobný odbor klavír a spev
SZUŠ poskytuje základný stupeň umeleckého  vzdelávania podľa 
platných učebných osnov schválených MŠ SR. 
 
Prioritou školy je vychovávať budúcich amatérskych a poloprofesionálnych umelcov a zároveň pripravovať výnimočne nadaných žiakov  pre úspešné zvládnutie talentových skúšok  na stredné  a vysoké školy / konzervatóriá, VŠMU, VŠVU a pod. Percentuálna úspešnosť našich žiakov napr. na Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej je zatiaľ 100%./ 
 
Ako jediná Základná umelecká škola v Bratislave ukončuje štúdium  na konci školského roka záverečnými skúškami všetkých ročníkov od 1.ročníka základného štúdia . 
V rámci týchto skúšok sú žiaci objektívne hodnotení viacčlennou komisiou zloženou z vyučujúcich pedagógov a samozrejme aj hostí, t.j. pedagógov pôsobiacich na iných ZUŠ, z Konzervatórií a Vysokých škôl. najúspešnejší absolventi následne majú šancu získať štipendiá na ďalší školský rok. 
 
V rámci prezentácie na verejnosti organizuje škola v školskom roku niekoľko predstavení, hosťovaní a samozrejme sa žiaci tanečného odboru zúčastňujú i celoslovenských súťaží.

Dôležitý oznam

Vážení rodičia a naši žiaci,
Na základe vývoja posledných udalostí, naďalej trvá prerušenie priameho vyučovania v našej škole minimálne najbližšie dva týždne. Počas tohto obdobia sme sa všetci pedagógovia jednohlasne zhodli na tom, že našou úlohou je dnes napriek tomu, že sme všetci zavretí doma, pokúsiť sa o možno nemožné.
Dúfame, že pomôžeme aj vám rodičom a deťom vyplníme čas, ktorí trávia doma. Určite aj ich pani učiteľky v školách zásobujú domácimi úlohami a projektami, takže budú potrebovať aj ten zuškársky čas 😊. Pre niekoho relaxačný (tanečníci a výtvarníci), pre niekoho trochu aj povinný (Klavírne a spevácke cvičenia, literárno-dramatické prednesy) a trochu viac učenia (hudobná náuka).

Takže ideme na to ....

Radi by sme spustili on-line vyučovanie v rámci možností vyučovania jednotlivých odborov.
Preto, od pondelka 16.3.2020 budú rodičia žiakov kontaktovaní mailom vyučujúcim pedagógom, aby si navzájom dohodli detaily, možnosti a spôsob.
Týka sa to hlavne individuálneho vyučovania klavíru a spevu a hodín hudobnej náuky.
Žiaci literárno-dramatického odboru budú mať namiesto skupinových hodín samostatne rozložené prednesy rovnakou formou – on line.
Pre žiakov výtvarného odboru naši učitelia pripravujú video-návody, postupy tvorby, tak aby deti boli schopné dielo vytvoriť z materiálu, ktorý je bežne dostupný v každom “peračníku” alebo doma.
Pre tanečný odbor stojíme pred veľkou výzvou, sme sa rozhodli, že budeme pracovať na rozvoji detí v troch okruhoch * (budú opätovne videá - či už spracované priamo pedagógmi alebo si pomôžeme s linkami toho, čo už existuje):

- Rozvoj dispozícií
- Oprava častých chýb
- Teoretické vedomosti - maľovanky, informácie o regiónoch, texty piesní.

Všetky tieto spôsoby učenia nie sú ideálne, no vnímame to z našej strany ako výzvu, byť deťom stále na blízku, hlavne nezabudnúť a opakovať si to, čomu venujú oni, ale aj vy svoj voľný čas.
Všetky informácie k výuke jednotlivých odboroch budú dostupné vo forme:
E-mailov a odkazových linkov na Youtube

Na našej stránke www.adamante.sk

A pre individuálnu výuku priamy kontakt pedagóga cez Skype / Whats-app.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu v rámci novej neplánovanej výzvy v rámci vyučovania. Tajne dúfame, že za tieto dva týždne sa znovu stretneme v “Školičke” a overíme si ako to fungovalo v praxi. A aj keby sa stalo, že sa nám to predĺži tak máme v rámci výuky na našej škole zase o veľkú výzvu a skúsenosť viac.

Ešte raz ĎAKUJEME

Kolektív Adamante

P.S a samozrejme sa pripájame k výzve dôslednom dodržiavaní nariadení zo strany vlády Slovenskej republiky a krízového štábu.

Kontaktné údaje

Súkromná základná umelecká škola
Železničná 14
82107 Bratislava
IČO: 30848971
info@adamante.sk
+421 915 837 792

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo