Vianočný koncert

A je tu koniec roka .... aj keď nie školského. Napriek tomu, že sme museli prejsť na dištančné vyučovanie, náš pedagogický zbor a žiaci vôbec nezaháľali. V aplikácií TEAMS sme pripravili adventný kalendár, kde si deti každý deň, nájdu niečo zaujímavé zo svojho študijného odboru, ale môžu si aj vyskúšať  ako to funguje aj v iných odboroch ....

od 12.12.2020 vždy o 18:00

na našej FB stránke ADAMANTE bude prebiehať

"Vianočný koncert 2020"

HUDOBNÉHO a SPEVÁCKEHO odboru,

na ktorý vás srdečne pozývame.

Prajeme príjemný zážitok 

Zároveň by sme sa chceli poďakovať deťom, rodičom a pedagógom za vzájomnú spoluprácu a podporu v týchto zvláštnych časoch. Dúfame, že po sviatkoch sa situácia na Slovensku zlepší natoľko, aby sme nový rok začali znova v priestoroch našej "Školičky" a s úspechom dokončili 1.polrok školského roku a naštartovali 2. polrok 2020/21.

Prajeme vám príjemné sviatky, deťom veľa darčekov, rodičom pevné nervy a aspoň trochu oddychu a pedagógom nové inšpirácie. Tešíme sa na vás .......    kolektív ADAMANTE