O nás

Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) je zaradená do siete škôl  na základe rozhodnutia MŠ SR od 11.2.2004. Svoj prvý školský rok zahájila 1.septembra 2004. Je prvou svojho druhu v mestskej časti Bratislava Vrakuňa a  Podunajské Biskupice a  svojou ponukou nepovinných predmetov aj jedinou v Bratislave. 
 
Štúdium na tejto škole je určené deťom vo veku od 5 do 18 rokov, v rámci štúdia pre dospelých i pre študentov vysokých škôl. Štúdium je možné v troch študijných odboroch: 
  • Tanečný odbor  
  • Výtvarný odbor 
  • Literárno-dramatický odbor 
  • Hudobný odbor klavír a spev
SZUŠ poskytuje základný stupeň umeleckého  vzdelávania podľa 
platných učebných osnov schválených MŠ SR. 
 
Prioritou školy je vychovávať budúcich amatérskych a poloprofesionálnych umelcov a zároveň pripravovať výnimočne nadaných žiakov  pre úspešné zvládnutie talentových skúšok  na stredné  a vysoké školy / konzervatóriá, VŠMU, VŠVU a pod. Percentuálna úspešnosť našich žiakov napr. na Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej je zatiaľ 100%./ 
 
Ako jediná Základná umelecká škola v Bratislave ukončuje štúdium  na konci školského roka záverečnými skúškami všetkých ročníkov od 1.ročníka základného štúdia . 
V rámci týchto skúšok sú žiaci objektívne hodnotení viacčlennou komisiou zloženou z vyučujúcich pedagógov a samozrejme aj hostí, t.j. pedagógov pôsobiacich na iných ZUŠ, z Konzervatórií a Vysokých škôl. najúspešnejší absolventi následne majú šancu získať štipendiá na ďalší školský rok. 
 
V rámci prezentácie na verejnosti organizuje škola v školskom roku niekoľko predstavení, hosťovaní a samozrejme sa žiaci tanečného odboru zúčastňujú i celoslovenských súťaží.

Chceš sa naučiť tancovať? Si šikovný herec alebo výtvarník?

Hľadáme deti vo veku 7-9 rokov, ktoré majú záujem učiť sa a zdokonaľovať :-).

V Tanečnom odbore sa učíme:

  • Ľudový tanec
  • Moderný tanec
  • Balet
    + máme naviac nepovinné predmety ako HIP-HOP, SÚBOR a STEP

V Literárno-dramatickom odbore sa učíme hrať, prednášať a komunikovať.

Vo Výtvarnom odbore kreslíme, maľujeme, šijeme, vyrábame a tvoríme.

Čo treba urobiť?

Prísť sa pozrieť, vyskúšať, prihlásiť sa a chodiť na tréningy a vyučovacie hodiny.

Kedy?

Pre tanečný odbor sa talentové skúšky konajú 30.1.2019 od 16:15 do 17:15.

Pre literárno dramatický odbor sa príďte ukázať 30.1.2019 na priamo vyučovaciu hodinu o 16:50.

Záujemcovia o výtvarný odbor môžu prísť taktiež 30.-31. 1.2019 od 15:00 do 16.00.

Kde?

SZUŠ Adamante, Železničná 6 (školička), Bratislava-Vrakuňa

Kontaktné údaje

Súkromná základná umelecká škola
Železničná 14
82107 Bratislava
IČO: 30848971
info@adamante.sk
+421 915 837 792