Opakovanie učiva

Prípravný ročník

opakovanie  nôt,rytmus

video

1.ročník

opakovanie noty s bodkou,ligatúra,pomlčky

video

2.ročník

opkovanie,hodnoty,nôt,pomlčky

video

3 .ročník

opakovanie rytmus,tak

video

5.ročník

opakovanie dejiny hudby-klasicizmus-L.van Beethoven

video

6.ročník

opakovanie -zistenie toniny podľa predznamenania

video